blog

Mỳ ramen và cách ăn đặc biệt của người Nhật

Mỗi khi thưởng thức mỳ ramen, người Nhật thường thích ăn ở các quán nhỏ trong tiếng húp, nuốt ồn ào của những người xung quanh.  

By Admin